Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2012
Onsdag den 27 Februar 2013 - på Brødremeighedesn Hotel Christiansfeld

DVIV’S generalforsamling på Brødremeighedens Hotel 27.februar 2013
kl. 1930.


 

Referat fra generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013.

Valg af dirigent Arne Rosenkvist.

Formandens beretning.

En hilsen fra Søren Blak.

Der er søgt 15 fonde, 5 tilbagemeldinger.

Der er nye medlemmer via foredrag af Jan Freitag på Kongeå museet. En

lokalhistorisk forening med ca. 30 personer som deltog.

Hjemmesiden skal opdateres.

Stenhuggeren Per Hermannsen, der var med siden 1998 er stoppet, men har fundet

en afløser til foreningen. Orla ?

Der bliver forhandlet med rejseselvskaber. Link til Gislev Rejser. Logo på DVIV

hjemmeside.

Gislev Rejser laver et større event i Køge omkring Vest Indien midt i August.

Mindemuren trænger til maling, det er 5 år siden. Evt. kan en lokal gøre det.

Enkelte skilte mangler og et er taget ned på Den Danske Kirkegård på St. Croix.

Leif trækker sig.

Foreningen har givet penge til restaurering af det gamle Apotek på St. Croix, de

ansøger om nye til restaurering af gamle døre.

Formandens beretning godkendt.

Forelæggelse af regnskab.

Kasserer Lars P. Hansen beretning om regnskab godkendt.

Måske 10.000$ til begge kirkegårde fra Kirkeministeret !!

Synlige aktiviteter skal synliggøres.

Fastsættelse af kontingent.

Enlige/ enkelte personer 40 kr.

Par(samlevende/ægtepar) 75 kr.

Familiemedlemsskab/husstand 100 kr.

Virksomheder/foreninger 300 kr.

Alle genvalgt.

Formand Jan Freitag

Kasserer Lars p. Hansen

Bestyrelsesmedlemmer: Trine Hede, Holger Holm, Hans Erik Arens.

Bestyrelsessuppleanter: Hans Jensen Søren Skafte

Revisor og suppleant: Ib Krogh Nielsen

Revisor suppleant: Allan Kramer

Generalforsamlingen bemyndiges bestyrelsen til at ændre vedtægterne omk. B&U

konto evt. skal overføres til anden konto. Forslaget kan evt. vedtages ved næste
generalforsamling.

Foredrag fra Jan Freitag er gået ubeskåret til foreningens kasse.

Referent

Trine Hede

   
   
   
   
 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV