Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2011
Mandag den 28 Februar 2011 - på Brødremeighedesn Hotel Christiansfeld

DVIV’S generalforsamling på Brødremeighedens Hotel 28.februar 2011
kl. 1930.


 

Referat fra ordinær generalforsamling mandag d. 28. februar på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld.

Dirigent: Trine Hede

Ordstyrer Trine Hede.

Formandens beretning godkendt.

Regnskab ved Lars P. Hansen godkendt.

Indkomne forslag: At det reviderede regnskab skel medsendes sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. Der blev stemt og afgørelsen var at 20 stemte imod og 0 stemte for. Der står i vedtægterne det kan rekvireres efter ønske inden generalforsamling og det ønskes fortsat af være således.

Genvalg af kasser blev Lars P. Hansen

Bestyrelses medlemmer genvalgt. Holger Holm og Hans Erik Arens.

Bestyrelsessuppleanter genvalgt. Hans Jensen og Søren Skafte.

Revisor og suppleant genvalgt. Ib Krogh Nielsen og Allan Kramer.

Evt. Kan vi ikke få medlemmernes e-mailadresser så porto ikke bliver så dyr.

Arbejde med et andet rejseselvskab som måske vil give flere fordele.

Foredrag af Museum Synderjylland, omkring Flensborgsten.

Flot og spændene Power Point præsentation af Torben Vestergaard.

   
   
   
   
 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV