Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2010
Onsdag den 25 Februar 2010 - på Brødremeighedesn Hotel Christiansfeld

DVIV’S generalforsamling på Brødremeighedens Hotel 25.februar 2010
kl. 1930.


1

Valg af Dirigent: Bestyrelsen foreslog Arne Rosenqvist
Der var ikke andre forslag så Arne blev valgt.

Valg af 2 stemmetællere: Forsamlingen mente ikke det var nødvendigt.

Dirigenten kunne konstatere at Generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Som referent blev valgt: Henriette Bødker.

2. Formandens beretning blev fremlagt... Formandens beretning blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab blev fremlagt, Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag: Der var ingen forslag
5.

Kontingent forbliver uændret.

    • Enkelte personer.                                     40kr.
    • Par(samlevende)                                      75kr.
    • Familiemedlemsskab (hustand)                100kr.
    • Virksomheder/foreninger                         300kr. 

             

6

Påvalg er

Formand ..
Jan Freitag (Genvalgt)

Bestyrelsesmedlem ..
Trine Hede (Genvalgt)


Suppleanter ..
Hans Jensen - Tørring (Nyvalgt)
Søren Skafte - Aabenraa (Nyvalgt)

Revisor ..
Ib Krogh Nielsen (Genvalgt)

Revisosuppleant ..
Allan Kramer (Genvalgt)

7 Eventuelt ..

Formanden efterlyser ideer til andre områder hvor foreningen kan være behjælpelig med restaurering/vedligehold på de Dansk Vestindiske øer, medlemmerne opfordres til at komme med forslag som så kan tages op, således at foreningen måske kan favne lidt bredere som blot kirkegårde...
   
   

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV