Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2008
Onsdag den 23 april 2008 - på Hotel Kløver Es Hellevad

DVIV’S generalforsamling på Hotel Kløver Es Hellevad den 23.april 2008
kl. 1930.


Ved håndsoprækning blev det vedtaget at indberetning var indkaldt i ret tide.

 • Valg af dirigent: Hans-Erik Arens.
 • 2 Stemmetællere. Knud Kristiansen + samlevende.
 • Formandens beretning blev godkendt.
 • Lars P. Hansen fremlagde revideret regnskab. Blev godkendt.
 • Indkomne forslag: 2 stk. blev taget til afstemning, men ikke godkendt ved håndsoprækning.
 • Valg af:
    • Formand: Jan Freitag
    • Kasserer: Lars P. Hansen
    • Bestyrelsesmedlemmer: Trine Marit Hede og Hans-Erik Arens, Holger Holm
    • Bestyrelsessuppleant: Eva Davidsen
    • Revisor og suppleant: Ib Krogh Nielsen, Chresten Jespersen.

 

 • Evt. Den nye hjemmeside præsenteres.

 

Kontingent forbliver uændret.

    • Enkelte personer.                                     40kr.
    • Par(samlevende)                                      75kr.
    • Familiemedlemsskab (hustand)             100kr.
    • Virksomheder/foreninger                       300kr. 

             
Referent Trine Hede

   
   

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV