Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2006
Mandag den 27 feb. 2006 - i Jonstad Møller Stuen i Søgårdlejren
Erik Sennels bød velkommen til de 64 fremmødte.
 
ad. 1
Carl Sandholdt valgt som ordstyrer.
Stemmetællere: Henrik Bøving og Hanne Sennels
   
ad. 2

Erik aflagde en meget fyldes gørende beretning om det
forløbne år. Kopi af beretning vedlagt.

Plan for 2006:

Hverve medlemmer øst for Storebælt

Hverve sponsorer der samarbejder med ørne og USA

Har spurgt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim om
at være protektor for foreningen.

Spørgsmål:

Hans Mathiesen spurgte til hvor mange foredrag der
var holdt i 2005?

Erik – Hotel Kløver Es, 2 gange på Folkehjem,
Centralbiblioteket i  Aabenraa,

Samt et par mere.

   
ad. 3

Revideret regnskab: Vedlagt

Spørgsmål fra: Søren Skafte – Mente, at foto udstyret
var sponsoreret/udlånt af von Münchow – dette
beroede på en misforståelse. Per Bendixen mente
ikke, at det var rigtigt at sponsorere en rejse til
formanden?

Lars svarede, du har lidt ret, men en formand bør have
et godt kendskab til øerne og dem der er med til at
formidle kontakten der ovre.

Hans Mathiesen forstod ikke regnskabet med
formandens kørsel – men havde også misforstået
dette.

Dan Overgaard – Hvorfor ikke flere medlemmer?

Erik svarede, der er ca. kommet 100 mere det sidste år.

Lars supplerede, at nu var det fra hele landet af.

Hanne Johansen: når formanden skiftes hvert andet år –
skal foreningen så betale en ny rejse??

Jens Michelsen – det oprindelige forslag til rejsen kom
fra Hans Mathiesen.

Erik - rejsen har givet mange gode kontakter.

Ingelise Sandhøj: Det er ok, det er også dette med
kørsel – vi skal passe på vi ikke går i for små sko.

Erik har et godt forhold til Simon Larsens kone Pam –
i kan se hendes akvareller her i vinduerne, de har også
været med på flere udstillinger her i det Sønderjydske.

   
ad. 4

Indkomne forslag:

Brev fra Hans Mathiesen hvor han foreslog at gøre
Per Hermansen til æresmedlem.

Per Hermansen af slog dette.

Forslag om ændring af kontingent – fra bestyrelsen

Enkelt medlem kr. 40,00 uændret

Ægtepar kr. 75,00 -

Foreninger og firmaer kr. 200,00

Er der foreninger der betaler kr. 1000,00 og der
over bliver de nævnt på vores hjemmeside som
sponsorer (reklame plads).
Forslaget vedtaget.

Efter en del diskussion om hvilke konti disse
Sponsorater skulle sættes ind på.

Kommenterede kassereren, folk bestemte jo selv
hvilke konti.

   
ad. 5

Formandsvalg:

Hans Mathiesen foreslog Keld Solhave

Afstemningens resultat: Erik 22 stemmer, Keld 39
stemmer, 1 blank

Ny til bestyrelsen Trine Hede enstemmig valgt

Herefter gjorde Jan Freitag opmærksom på, at der
skulle vælges en ny for et år da han under disse
omstændigheder ikke ville fortsætte heller ikke
som webmaster.

Foreslag: Jørgen Mathiesen og Ingelise Sandhøj

Afstemnings resultat: Jørgen 23 stemmer, Ingelise 37
stemmer, en blank

Suppleanter Jan Fuglsang Sørensen og Jørgen
Mathiesen

Revisor: Ib Krog Nielsen, Revisorsupl.: Carl Sandhøj

   
ad. 6

Mona Flint takkede Erik for hans rolige måde at være
på – de var nærmest blevet overfaldet i døren med
krav om formandsskifte.

Lars holdt en pæn tale for Erik, men som han sagde
– det var han uforberedt på.

Erik ønskede Keld tillykke med valget, takke for de der
stemte på ham.

Som det sig hør og bør takke også dirigenten af.

Efter generalforsamlingen var der kaffe bord,
beklageligvis gik over halvdelen af de fremmødte.

Nogle var nok lidt skuffet over at de ikke kom til
at se de dejlige billeder fra øerne.

Referent
Jens Michelsen

   

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV