Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2005

Mandag den 28 feb. 2005 - i Jonstad Møller Stuen i Søgårdlejren

Erik Sennels bød velkommen.
Der var mødt 31 medlemmer til generalforsamlingen.
1.
Arne Rosekvist blev valgt til ordstyrer.
 
1a.
Hanne Sennels & Brian Jensen blev valgt til stemmoptællere.
 
2.
Erik Sennels aflagde en meget fyldestgørende beretning om det forløbne år, at det var med ydmyghed at han lod sig vælge til formand. Han lod også skinne igennem at han ville få svært ved at leve op til Hans Mathiesen's gå på mod og entusiasme.
Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder.
I årets løb er der søgt støtte ved 25 fonde til renovering af danske gravstene på St.Croix. Den danske kirkegård på St.Thomas er færdig restaureret. Den 3. januar i år blev de sidste 6 renoverede gravsten der mangler i mindemuren afskibet.
De 3 af stenene er doneret af Per Hermansen værdi 20.000 Kr. En sten til 10.000 Kr. er doneret af Dronning Margrethe & Prins Henrik's Fond. De sidste 2 sten til en værdi af 40.000 Kr. er doneret af Augustinus Fonden.
I november & december var 3 af stenene udstillet på Bov Museum og plancher fortalte om vores forening. Der var samtidig udstillet akvareller med motiver fra øerne, malet af Pam Larsen. Der er indledt et godt samarbejde med Bov Museum, hvor vi får mulighed for at synliggøre foreningen. Det er så meningen at vi til sommer skal deltage i en stor udstilling med titlen "Fra Flensborg fjord via Guldkysten til jomfruøerne". Der er også vist interesse fra skibsfarts museet i Flensborg.
Medierne begynder også at vise interesse i vor foreningsarbejde. I det forløbne år har vi medvirket i Radio Syd, TV-Syd og TV Aabenraa. Der har også været artikler i Jydske Vestkysten, Flensborg Avis, Familie Journalen og flere distriktsblade.
Ved Kronprinsesse Mary & Kronprins Frederik's bryllup forærede vi dem et flot litografi, som generalkonsul Søren Blak havde hjulpet med at fremskaffe. Vi fik et pænt takkebrev fra Kronprinseparret.
I årest løb har vi fået doneret:
Kr. 10.000 fra Kong Frederik & Dronning Ingrids Fond.
Kr. 10.000 fra Dronning Margrethe & Prins Henrik's Fond.
Kr. 10.000 fra Beckett Fonden
Kr. 50.000 fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond.
Kr. 20.000 fra Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond.
Vi fortsætter med at ansøge fonde.
Det gode og positive samarbejde med Stjernegaard Rejser A/S er fortsat. De har også denne gang betalt for udsendelsen af indkaldelser til denne generalforsamling. Desuden yder de 5% på alle rejser, der bestilles hos Stjernegaard Rejser. Man skal blot huske at opgive medlems Nr. ved bestillingen. Desuden har Stjernegaard Rejser et par gange betalt rejsen for stenhuggermester Per Hermansen, der har udført arbejder på kirkegården uden beregning. Pr. 31. december er vi ca. 400 medlemmer, men det ville være skønt, om vi kunne blive nogen flere. Det giver respekt hos fondene, hvis vi foruden vort arbejde kan berette om mange medlemmer.
Til slut takkede Erik bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde- og takkede medlemmerne for opbakning til foreningen.
Beretningen blev godkendt.
3.
Lars P. Hansen aflagde regnskabet
De samlede indtægter var   Kr. 127.622,67
De samlede udgifter var      Kr.   21.734,84
Årets Overskud                 Kr.  105.887,83
Samlede aktiver pr. 31. december 2004 er kr. 179.031,57
Regnskabet blev godkendt.
 
4.
Der var ingen indkomne forslag.
 
5.
Der blev vedtaget uændret kontingent for medlemskab.
 
6.
Valg til bestyrelsen:
Kasserer Lars P. Hansen  (Genvalgt)
Jens Michelsen  (Genvalgt)
Jan Freitag (Nyvalgt) var tidligere supleant
Supleanter:  Foreslået blev
Flemming Bunszey & Lorenz Wortmann - Begge blev valgt.
Revisor:  Lone Larsen (Genvalgt)
Revisorsupleant: Hans Mathiesen (Nyvalgt) var tidligere bestyrelsesmedlem.
 
7.
Arne Rosenkvist fortalte lidt om sit sidste besøg på øerne.
herefter takkede han for god ro og orden.
Erik rundede af og takkede dirigenten for god mødeledelse.
Der var mødt 31 medlemmer til generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen havde Erik en halv times indlæg med billeder og foredrag fra sin netop overståede tur til DVI.
 
 
 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV