Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Mindemuren på St. Thomas
     
Mur før
restaurering
  Mur før
restaurering
  Mur før
restaurering
  Mur før
restaurering
 
     
Mur før
restaurering
  Mur før
restaurering
  Mur før
restaurering
  Mur før
restaurering
             
     
Mur før
restaurering
  Mur før
restaurering
  Per Hermansen
ved restaurerings
arbejdet på
muren
  Muren under
restaurering
             
     
Muren under
restaurering
  Stenhuggermester
Per Hermansen
fra Tønder viser
her de store revner
i muren som også
har gået gennem
stenen.
  Revnerne i stenen
er udbedret.
  Per Hermansen
ved restaurerings
arbejdet på muren
             
     
Per Hermansen
efter restaurerings
arbejdet på muren
  Muren efter endt
restaurering
  Muren efter endt
restaurering
  Muren efter endt
restaurering
             
     
Per Hermansen
ses her sammen
med FN
Ambasadør Ellen
Magrethe Loej fra
New York.
  Fest & Besøg af
prominente
personligheder fra
den lokale regering
  Fest & Besøg af
prominente
personligheder fra
den lokale regering
  Generalkonsul
Søren Blak med
mere efter endt
arbejde på
Mindemuren.
             
           
Her ses muren i
sin helhed efter det
store restaurerings
arbejde, dog mangler
stadig de sidste 6
mindesten.
           
             
             
 
 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV