Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME ::
   
 
Hvad er DVIV

Foreningen "Dansk Vestindiens Venner" er oprettet med det formål - at fremme den kulturelle og folkelige forståelse mellem Danmark og de tidligere danske øer - herunder forsøge at bevare flest mulige af de gamle danske kulturværdier på øerne.

På øerne findes f.eks. nogle af verdens ældste og bedst bevarede kirkegårde og grave, der går helt tilbage til det 16. århundrede. Her kan man læse navnene på nogle af de første danskere, der døde på øerne.

Nogle af gravene er desværre i stærk forfald - især på grund af de store orkaner, der af og til hærger i området.

Hvis vore børn og børnebørn skal have en mulighed for at opleve den danske kultur på øerne, vil det være nødvendigt, at der indsamles økonomiske midler til dette formål.

Derfor har vi oprettet denne forening. Vi forsøger at skaffe midler ved at ansøge private firmaer og fonde om økonomisk støtte.

Foreningen afholder også foredrag og viser billeder med "Power Point" fra et besøg i februar 2005.

Vi har i samarbejde med den Danske Generalkonsul Søren Blak formået at få nedenstående ting udført - siden foreningen startede i 1998.

I 1999 blev den danske kirkegård på St.Thomas restaureret, i 2000 & 2001 er gadeskiltene blevet fornyet både på St.Thomas & St.Croix. Skiltene er blevet genskabt med de gamle danske gadenavne. I 2003 blev 32 ud af 38 gravsten i mindemuren på den danske kirkegård på St.Thomas restaureret. I2004 har vi skaffet midler til at få de sidste seks sten gjort færdige. De er her i 2005 sendt af sted til St.Thomas, og de ligger nu på lager hos den danske generalkonsul Søren Blak. De vil blive monteret i mindemuren af stenhuggermester Per Hermansen fra Tønder ved hans næste besøg dernede inden årets udgang.

Hvis dette har givet lyst til at støtte os med et medlemskab eller ved at give et bidrag til vor arbejde, kan vi kontaktes på nedenstående mail eller se på vor "medlemsside"

 

Mail til os her
 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV