Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Formandens Beretning for året 2012
Onsdag den 27 Feb. 2012 - på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld
 

Ja så er tiden kommet hvor vi skal gøre status for året 2012 i vores forening.

 

Det har været et stille år hvad angår arrangementer i foreningens regi, Der er i årets løb blevet uddelt ca 1500 flyers i det syd & sønderjyske, vores flyers er at finde på diverse biblioteker, turist bureauer og hoteler.

Grunden til at vi har lagt så mange foldere ud er for at udbrede kendskabet om vores forening, og måske på den måde kunne få nogle flere medlemmer, da mange af de fonde vi søger går meget op i hvor mange meldemmer der er, jo flere medlemmer des større chance for tilskud.

Jeg har i aften medbragt flyers som jeg håber at i som er tilstede vil tage nogle med hjem af og uddele til venner og bekendte.

Der er i årets løb blevet søgt 21 fonde om tilskud til vores restaureringsarbejde som vi skal i gang med på St. Croix, af dem har vi fået nogle afslag, nogen har vi ikke hørt fra endnu, og enkelte har udbedt sig yderligere oplysninger, de sidstnævnte da har jeg en forhåbning på at vi vil få et tilskud da de viser interesse for det arbejde vi går og laver.

Det Danske apotekermuseum i Christiansted er dette år blevet færdigrestaureret, det tilskud som vores forening har ydet var med til at få det indvendige af mueseet gjort pænt og nydeligt, dette har direkte resulteret i at de lokal myndigheder har beskostet nye døre til bygningen da de ikke var for gode, men de syntes at der var ydet så stor indsats med resten af museet så de ville give døre dertil, der opsat en bronzetavle med navne på dem som har støttet restaureringen, her har vores forening også fået en plads.

Det var som sådan det som er sket i foreningen, så her til slut skal lyde en stor tak til alle medlemmer for den støtte i har ydet vores forening og håber i også vil støtte os i fremtiden.

Jan Freitag
Formand DVIV

 

 

   

 

 
   
Copyright © 2008 by JF - DVIV