Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Formandens Beretning for året 2010
Mandag den 28 Feb. 2011 - på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld
 

Ja så er tiden kommet hvor vi skal gøre status for året 2010 i vores forening.

 

Det har været et stille år hvad angår arrangementer i foreningens regi, Der er i årets løb blevet uddelt ca 1500 flyers i det syd & sønderjyske, vores flyers er at finde på diverse biblioteker, turist bureauer og hoteler.

Grunden til at vi har lagt så mange foldere ud er for at udbrede kendskabet om vores forening, og måake på den måde kunne få nogle flere medlemmer, da mange af de fonde vi søger går meget op i hvor mange meldemmer der er, jo flere medlemmer des større chance for tilskud.

Jeg har i aften medbragt flyers som jeg håber at i som er tilstede vil tage nogle med hjem af og uddele til venner og bekendte.

Desuden har der været en stor artikkel om vores forening i Jydske Vestkysten, denne artikkel har været trykt i det meste af det syd & sønderjyske område.

Der er i årets løb blevet søgt 24 fonde om tilskud til vores restaureringsarbejde som vi skal i gang med på St. Croix, af dem har vi fået nogle afslag, nogen har vi ikke hørt fra endnu, og enkelte har udbedt sig yderligere oplysninger, de sidstnævnte da har jeg en forhåbning på at vi vil få et tilskud da de viser interesse for det arbejde vi går og laver, en enkelt fond har vi fået 30.000 Kr. fra.

Den 12. september ringede min Tlf. - det var den danske generalkonsul Søren Blak som var på besøg i hans gamle hjemby Aabenraa, han spurgte om ikke vi gav en kop kaffe, så ville han komme forbi på et lille lynvisit, så vi var et par stykker som i hast mødtes med Søren til en lille hyggesnak, og efter ca 1 times tid kørte han retur i retning af Sjælland, da han skulle rejse hjem dagen efter.

Vi har fået en forespørgsel om vores forening vil give tilskud til andet som restaurering af kirkegårde, da der er et Dansk Museum på St. Croix som skal have restaureret nogle ting udvendig på museet så det ser mere indbydende ud, dette vil beløbe sig til 1000 $, de lokale som passer museet vil står for at udføre arbejdet, som vi jo selvfølgelig vil få billeder af når arbejdet er udført, så bestyrelsen vil senere beslutte om vi skal støtte projektet.

Det var som sådan det som er sket i foreningen, så her til slut skal lyde en stor tak til alle medlemmer for den støtte i har ydet vores forening og håber i også vil støtte os i fremtiden.

Jan Freitag
Formand DVIV

 

 

   

 

 
   
Copyright © 2008 by JF - DVIV