Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Formandens Beretning for året 2009
ved generalforsamlingen 2010
Torsdag den 25 Feb. 2010 - på Brødremenighedens Hotel Christiansfeld
 

DVIV Formandens beretning ved GF-2010

Jeg vil starte med at ønske jer alle et godt nytår, og tak for den støtte i har givet foreningen igennem det sidste år, en stor tak skal også lyde til alle jer der er mødt frem i aften, dette til trods for at vejret ikke har artet sig fra den bedste side.

Vi har i år fulgt opfordringen om at holde vores møde knap så langt sydpå som tidligere år, da ikke alle vores medlemmer kommer fra sønderjylland, vi har valgt brødremenighedens hotel, da brødremenigheden og DVI har mange ting til fælles, men det vil Trine fortælle meget mere om efter generalforsamlingen.

Ret kort tid efter sidste års generalforsamling fik jeg besked om at vore nyvalgte bestyrelsesmedlem Ole Nansen fra Bevtoft var blevet alvorlig syg, idet han havde fået kræft, og så gik der desværre ikke lang tid efter denne besked, da jeg modtog underetning om Ole Nansens bortgang d. 27.5.2009, så vi vil mindes Ole - ”æret være Ole's minde ”

Siden sidste års generalforsamling, er der blevet søgt 10 fonde, nogle har give direkte afslag på ansøgningen, dette dels på grund af at vores forenings formål måske ikke lige har været helt inde for deres område, eller det de giver tilskud til, og en del har vi slet ikke hørt noget fra..

Der er desværre ikke blevet søgt helt så mange fonde som jeg havde i sinde at gøre, og dette skyldes at jeg har været sat ud af drift i nogle måneder af en alvorlig sygdom.

Men er nu tilbage i næste helt normal form som tidligere, så vi er i bestyrelsen klar til at søge endnu flere fonde i det kommende år.

Vi har i det forløbne år haft en lille medlemsfremgang, og det er vi da utrolig glade for, og håber på mange nye medlemmer i det kommende år.

Der er ikke udført de store projekter nede på øerne i året der er gået, men hvis vores plan holder, så er det meningen at Per Hermansen skal til St.Croix i 2011 og genophugge 2 gravsten i mindemuren derovre.

Det er straks lidt mere problematisk med restaurering af gravsteder på St.Croix, da den danske del af kirkegården er offentlig/militærisk, og vi skal derfor se om der eventuelt er efterlevende som så skal give deres samtykke før restaurering kan påbegyndes.

Så i kan nok forstå at det kræver en hel del detektivarbejde før vi kan gå i gang....

Så af fremtidige ting som bestyrelsen skal i gang med at se på er også om foreningen evt. kan gå ind i andre projekter, så vi ikke kun koncentrerer os om kirkegårde, men det vil der komme mere om på et senere tidspunkt, da det også skal være ting som hører ind under foreningens formåls paragraf.

Desuden kan jeg fortælle at kulturudvalget skal besøger DVI her i Marts måned, da deres tur derud jo blev aflyst sidste år, men nu er det sikkert, da jeg fra Søren Blak og Leif Petersen har fået datoer for hvornår de vil besøge St.Thomas & St.Croix, jeg har skrevet til kulturudvalget for at gøre opmærksom på vores forening, så vi måske kunne komme i betragtning til nogle støttekroner, hvis og såfremt kulturudvalget beslutter at give flere penge til vedligeholdelse ude på øerne, men det har jeg ikke hørt noget svar på endnu...

Det var så formanden beretning, er der nogen der har nogle spørgsmål ? 

 

   

 

 
   
Copyright © 2008 by JF - DVIV