Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Formandens Beretning for året 2008
ved generalforsamlingen 2009
Mandag den 23 Feb. 2009 - på Hotel Kløver Es Hellevad
 

DVIV Formandens beretning ved GF-2009

Jeg vil endnu engang byde jer alle hjertelig velkommen her til foreningens generalforsamling.

I 2008 havde foreningen en ret sen generalforsamling her på hotel kløver es, hvor der desværre ikke var så mange fremmødte, jeg blev valgt som formand, og dermed havde jeg et stort arbejde med at gennemse papirer og lign for at finde ud af hvad foreningen havde i gang af projekter, ligeledes få taget kontakt til de folk som foreningen arbejder sammen med, så ud over dette arbejde er der desværre ikke sket så meget i foreningen i det forgangne ¾ år.

Som noget af det første kan jeg nævne Prins Joachims bryllup i Møgeltønder kirke, her havde foreningen købt et maleri af Pam Larsen, Pam & Simon gav et kraftig afslag i prisen på billedet samt foreningen fik en privat sponsor, og således kunne det lade sig gøre at vi fik købt billedet, efter at jeg på foreningens vegne havde skrevet til Schackenborg blev jeg inviteret til Schackenborg for personligt at kunne få lov til at aflevere foreningens gave, efterfølgende har foreningen fået et flot takkebrev fra Prinsens Hof.

I løbet af sommeren 2008 kom Sangeren Doc Petersen til Danmark for at spille på Riverboat festivalen i Silkeborg, her lykkedes det os at indlede et samarbejde på den måde at foreningen sponsorerede en flot avis annonce og Doc Petersen gav flere koncerter her i det sønderjyske, ved disse koncerter havde Doc foreningens flyers med som blev delt ud. Jeg fik en god snak med Doc og han har på nuværende tidspunkt proklameret at han kommer til Danmark igen i 2009 og gerne vil lave nogle koncerter i Sønderjylland i samarbejde med vores forening. De koncerter der har været indtil nu er blevet til på initiativ af Erik Sennels, og jeg håber Erik igen i 2009 har mod på at arrangere nogle koncerter sammen med os.

I løbet af sommeren var Generalkonsul Søren Blak på ferie i Danmark, jeg har talt med Søren mens han var her, men han havde desværre ikke tid til at besøge os denne gang, hen på sensommeren blev jeg kontaktet af Leif & Elisabeth Petersen fra St. Croix som også var på ferie i Danmark, de slog vejen forbi Sønderjylland, foreningen inviterede dem til en middag sammen med bestyrelsen, og vi fik en rigtig god aften med en god snak om hvad der skal laves af arbejder på kirkegården på St.Croix og hvordan vi skal prøve at udføre disse arbejder, der er mange gravsteder der trænger til en kærlig hånd, ligeledes er der her også en del gitre og udsmykninger på gravsteder udført i støbejern. Så der er nok at gå i gang med.

Her i løbet af vinteren 2008 har Erik Sennels på foreningens vegne holdt et foredrag i Aabenraa, hvor vi fik 1000 kr. til foreningens arbejde.

Der har i 2008 været en stille men stabil medlemsfremgang i vores forening, dette skyldes dels de arrangementer vi har haft, der er udlagt flyers på turistkontorer og andre steder, samt at Leif & Elisabeth Petersen har fået nogle med som de uddeler til turister som deltager i deres rundvisninger på St.Croix.
Her skal også lyde en stor tak til alle jer medlemmer som rundt om fortæller om vores forening, samt den støtte i yder os i form af jeres medlemskab, jo flere medlemmer vi er jo nemmere er det at søge visse fonde.

Der er ikke blevet søgt ret mange fonde i 2008, dette skyldes dels at jeg på et ret sent tidspunkt blev valgt som formand, der var mange ting at få styr på, samt at vi skulle vide lidt mere om hvilke projekter vi skal i gang med at have udført på St. Croix, de fleste fonde ønsker nemlig at få oplyst hvilke projekter man søger penge til samt at de gerne vil se et budget for projektets udførelse.

Her til slut kan jeg så fortælle at Per Hermansen & undertegnede har været på de vestindiske øer i januar 2009, her har vi færdiggjort monteringen af de sidste sten i mindemuren på St.Thomas, ligeledes er den første sten blevet monteret på St.Croix, vi har foretaget registreringer af de ting som trænger til er kærlig hånd her, så vi nu har et rigtigt godt grundlag for at søge fonde om tilskud til de arbejder vi skal i gang med.

Så endnu engang gang skal lyde en stor tak til alle jer som har støttet foreningen i form af medlemskab eller anden form for frivilligt arbejde.

Formand
Jan Freitag
Februar 2009

 

 

   

 

 
   
Copyright © 2008 by JF - DVIV