Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Næstformandens Beretning for året 2007
ved generalforsamlingen 2008
Onsdag den 23 apr. 2008 - på Hotel Kløver Es Hellevad
 

Velkommen allesammen,

Da formanden ikke er til stede vil jeg som næstformand fortælle om årets gang.
Kort fortalt har vi afholdt 2 foredrag, et af Per Hermansen & et af Arne Rosenkvist, vi har været med i at arrangere en musikaften, denne blev desværre aflyst få dage før arrangementets start p.g.a. en af bandets medlemmer ikke kunne få lov til at komme ud af USA.
De sidste gravsten til St. Thomas er færdige, ligeledes er den første til St. Croix blevet færdig, disse er sendt ned til øerne, og ligger nu på lager hos Generalkonsul Søren Blak, og sidste skud på stammen er foreningens nye hjemmeside som bliver introduceret senere af Jan.

Næstformand
Trine Hede
April 2008

 

 

   

 

 
   
Copyright © 2008 by JF - DVIV