Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Formandens Beretning for året 2006
ved generalforsamlingen 2007
Mandag den 19 mar. 2007 - på Hellevad Skole
 

Velkommen allesammen,

Nu står vi her efter et år, som på mange måder har givet mig meget at tænke over og lært mig utroligt meget. Jeg skal være ærlig og sige at havde jeg vidst dengang, hvad jeg ved om foreningen i dag, havde jeg ikke involveret mig ejheller stillet op til formandsposten. Jeg blev hvirvlet ind i en masse intriger og meget andet som jeg ikke havde været part af tidligere og som jeg syntes er helt groteske.

Efter jeg formelt havde overtaget formandsposten, skete der en del uheldige ting, både for mig og for foreningen. Jeg blev mødt med større modvilje end jeg havde regnet.  

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at give en uforbeholden  undskylde til den tidligere bestyrelse (2005 under Erik Sennels fomandskab). Da jeg på Generalforsamlingen 2006  i Søgård lejren sagde at, der skulle forandringer til tog jeg måske munden rigeligt fuld, det skal jeg gerne medgive. Jeg burde nok have lytte til de råd som blev givet af medlemmer af bestyrelsen dengang. 

Men jeg vil også gerne sige at jeg ikke fik nogen drømmestart i jobbet som formand.

Første projekt som jeg overtog var deltagelse af foreningen i en udstilling i Flensburg på Skibsfartsmuseet med start ca. tre uger efter generalforsamlingen. Jeg fik skabt kontakt til lederen af udstillingen Fru Glussing, som jeg mødtes med flere gange på museet. Vi aftale at jeg skulle lave reklame på denne side af grænsen for udstillengen. Jeg tog rundt med „flyvere“ og plakater til biblioteker i Tønder, Aabenraa samt diverse turistebureauer. Jeg kontaktede også Radio Syd og radio Mojn med en „pressemeddelse“. Foreningen deltog på udstillingen med de to gravstene som foreningen havde hos Per Hermansen. De to gravstene stod i hele udstillingsperioden Marts til Juni opstillet i indgangen til museet

Den nye bestyrelse mødtes i Marts for at lægge en plan for året og hvem skulle lave hvad. Det blev besluttet at Trine Hede skulle være den nye foredragsholder, Hun har lavet en meget fin præsentation,

Som jeg håber, at i vil få lejlighed til at se, den er bygget op omkring Trines lokal kendskab til øerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Trine – Godt gået . Personligt påtog jeg mig at kigge på mulighederne at lave en ny hjemmeside. Eftersom jeg syntes at den nuværende godt kunne trænge til at blive frisket op. Dette viste sig hurtigt at være temmeligt omfangsrigt, med forskellige typer programmer som ofte ikke er kompatible med det som allerede var sat op.  At jeg syntes foreningen skulle have en nye hjemmeside var ikke et krav men mere for at finde ud af mulighederne. Den generelle holdning var at det det skulle holdes så simpel som muligt.  Det skal nævnes at mere end et medlem af bestyrelsen ikke mente at det var nødvendigt og at den nuværende egentlig var fin som den var.

Ifølge den medlemsliste som blev fremvist på Generalforsamlingen i Februar 2006 viste at det medlemstal som blev nævnt på generalforsamlingen ikke var i overenstemmelse med de realle tal, eftersom en del ikke havde betalte de sidste par år. Det blevt besluttet at foreningen skulle tage tag i at kontakte de medlemmer som var på listen, men ikke havde betalt. Det blev gjort op til ca. 110 medlemmer.

I perioden Marts til hen mod sommerferie perioden har jeg sendt opdaterings emails til bestyrelsesmedlemmerne for at holde dem orinteret.

I August blev jeg ombedet at tage en ny stilling  hos UNHCR som har været ret tiskrævende, jeg har således ikke haft den tid til rådighed som jeg kunne have ønsket.

Søgning af fonde har gået meget trægt i år, dette er blevet besværlig gjort af  flere faktore. Den gruppe af fonde som DVIV kan søge er ikke særlig stor, og er blevet søgt år efter år siden foreningens start i 1998. Derudover besluttede formand og næsteformand i samråd,at vi ikke skulle søge de kongelige fonde. Grunden til ikke at søge var, at ansøgningen om at Hans Kongelig Højhed Prins Joachim skulle være foreningens protektor blev trukket tilbage. Der var ingen grund til at gøre en skade større end den allerede var. Planen er naturligvis at fortsætte med at søge og forhåbningsvis vil vi modtaget støtte i løbet af året.

Uheldigvis er informationer med negative karakter blevet formidlet til kontaktpersoner på øerne,  Med ret så negativ effekt. Jeg kan kun sige at jeg aldrig har udtalet mig negativt om nogen med relation til foreningen eller de tidligere dansk vestindiske øer. 

Arbejde på øerne i perioden Marts 2006 til Marts 2007 har desværre ikke været muligt på grund at travlhed for Stehuggermester Per Hermansen. 

Per Hermansen har meddelt mig at det forventes at de sidste sten bliver sendt, efter at Generalkonsul Søren Blak har tilbudt foreningen mulighed for at benytte plads i en container, som skal afsted til øerne. På foreningens vegne vil jeg gerne takke Søren Blak for venligheden, og samtidg håber jeg at samarbejdet kan komme op at stå igen. Således at det er til alle parters tilfredshed.

Jeg har fået positive tilbagemedlinger fra Arne Rosenkvist, Per Hermansen, Henrik Uekerman samt Trine som er foreningens foredragsholder om at lave en minirække af foredrag gratis for foreningens medlemmer. Tid og sted vil blive meddelte i god tid

En stor tak til Orla fra Aabenraa stenhuggeri for hans arbejde med udstillingen i Flensborg

Tak til de personer som direkt eller indirekte har været involveret i forenings arbjede i det forgangne år

Keld Solhave
Marts 2007

 

 

   

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV