Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Formandens Beretning for året 2005
ved generalforsamlingen 2006
Mandag den 27 feb. 2006 - i Jonstad Møller Stuen i Søgårdlejren
 

Året 2005 har været et begivenhedsrigt år, hvor vi i bestyrelsen har haft et virkelig godt samarbejde.

For mit vedkommende startede året helt suverent, da jeg sammen med min kone rejste ned til Dansk Vestindien i det meste af februar måned. Det var naturligvis en stor oplevelse, og jeg fik dyrket mange gode kontakter dernede.

Vi startede på St.Croix, hvor Leif Pedersen hentede os i lufthavnen, og vi havde mange gode timer sammen med Elisabeth og Leif Pedersen, der er bosat dernede. De kørte os rundt på øen, så vi fik set al det, man skal se!

På St.Thomas blev vi modtaget af generalkonsul Søren Blak og ligeledes mødte vi Simon Larsen, den dygtige leder for ”Stjernegaard Rejser”. Begge d´herrer sørgede for, at vi besøgte de ”rigtige steder”.  Sammen med Søren Blak lagde vi en slagplan for foreningens videre virke på øerne. Simon Larsen sørgede for, at vi også kom på en endags udflugt til St.Jan.

Med denne rejse i bagagen stod vi godt rustet til arbejdet i foreningen, og jeg tager nu ud i foreninger og andre forsamlinger og fortæller om rejsen ledsaget af ”Power-point billeder”. Desuden har vi her i Aabenraa haft besøg af  Elisabeth og Leif Pedersen og i august besøgte vi Søren Blak og fruen i Deres sommerhus i Nordsjælland.

Vi har i årets løb afholdt syv bestyrelsesmøder på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. Vi har haft ret stor udskiftning  i medlemsskaren, men glædeligvis kan vi totalt notere en medlemsfremgang, således at vi i dag har 422 medlemmer.

Da kontingentet som bekendt er lavt, kan det kun lige dække vore administrationsomkostninger. Når vi skal udrette restaureringer på øerne, er det udelukkende for fondspenge. Vi har i år søgt 22 fonde samt udsendt 12 ”rykkere” til fonde, der ikke har svaret på vor henvendelse. Det går mere trægt, end det har gjort tidligere, så vi skal nok til at finde nye ”græsgange”, og det er vi da også gået i gang med.

Vi har fået kr. 15.000,00 fra”Konsul Georg Jorek og Hustru Emma Jorek´s Fond”samt kr.10.000,00 fra Prins Joachim og Prinsesse Alexandra´s Fond”.

Derudover har ”Stjernegaard Rejser” givet tilskud til Per Hermansen´s rejse til øerne, foruden at ”Stjernegaard Rejser” giver 5% til alle vore medlemmer, hvis de vil ned og stifte nærmere bekendtskab med disse vidunderlige øer. Desuden har de betalt omkostningerne i forbindelse med udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen. Så har von Münchow Foto i Aabenraa udlånt fotoudstyr og fremvisningsudstyr samt doneret gratis film. Stenhuggermester Per Hermansen har stillet sin arbejdskraft gratis til rådighed.

Til sidst kan jeg oplyse, at ”Tipsmidlerne” betænkte os med kr. 16.300,00 til indkøb af fremvisningsmateriale, når jeg afholder ovennævnte ”Power-point – foredrag”.

Vi er nu færdig med at restaurere gravstenene på St.Thomas og i løbet af  2006 går vi i gang på St.Croix. Den første sten er under produktion, og når den er færdig her i nær fremtid, skal den udstilles på Skibsmuseet i Flensburg, hvor vi deltager i en stor udstilling her i foråret omkring ”Tre-punkts handelen”. Den bør alle vore medlemmer besøge! ( Åbning d. 19. marts ).

I efteråret havde vi en spændende udflugt til Kollund-området med DR-Syd´s Torben Ølholm som en spændende guide.

Som noget helt andet har vi hjulpet strandede fodbolddrenge fra B.93 i København til at komme til en turnering på St. Croix.  I vore fremtidsplaner indgår også formidling af  udveksling af børn og unge mennesker mellem Danmark og Dansk Vestindien. Der bliver tale om flere fodboldhold og kulturelle arrangementer såsom koncerter o.lign.

Jeg vil slutte med at minde om vor hjemmeside www.DVIV.dk som vi løbende opdaterer. Vi vil fremover løbende holde orienteret om, hvad der bliver vedtaget på vore bestyrelsesmøder, ligesom denne beretning er indlagt!

Jeg benytter gerne denne lejlighed til at rette en tak til vore samarbejdspartnere: Stenhuggermester Per Hermansen, Stjernegaard Rejser, Dansk Westindisk Selskab, Elisabeth og Leif Pedersen, St.Croix, Simon Larsen og Søren Blak på St.Thomas, JyskeVestkysten, DR-Syd v/Torben Ølholm, Landsbiblioteket i Aabenraa, Bov Museum. Sidst men ikke mindst vil jeg takke for godt og gedigent samarbejde i bestyrelsen.

 Erik Sennels, formand.

 

 

   

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV