Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Formandens Beretning for året 2004
ved generalforsamlingen 2005
Mandag den 28 feb. 2005 - i Jonstad Møller Stuen i Søgårdlejren
 
 
Det har været et begivenhedsrigt år, og det skyldes nok bl.a., at der for første gang er skiftet formand.

Hans Mathiesen - foreningens stifter - og hidtil eneste formand prøvede i hele 2003 at overbevise os andre i bestyrelsen om, at det var tiden at skifte formand. Selvom vi andre bestyrelsesmedlemmer benægtede det, holdt Hans fast i sin beslutning. Ved generalforsamlingen for et år siden, blev jeg så valgt som ny formand.

Det var med megen ydmyghed, jeg påtog mig denne opgave, da jeg var klar over, at det var umuligt at leve op til den arbejdsmængde og entusiasme, som Hans havde ydet. Jeg turde kun påtage mig opgaven, da bestyrelsen lovede at hjælpe mig mest muligt. Samtidig indvilgede Hans i at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Uden hans hjælp ville det blive meget svært.

Nu er året gået - hele bestyrelsen har levet op til, hvad den lovede. Jeg synes, vi har nået pæne resultater.

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, og indimellem har vi haft møder på tomandshånd.

Vi har i årets løb søgt 25 fonde om støtte til at komme i gang med renoveringen af danske gravsteder på St.Croix.

Den danske kirkegård på St.Thomas er nu næsten færdigrestaureret. Vi har den 3. januar i år afskibet de sidste 6 gravsten der mangler i mindemuren. Disse sten skulle have været sat på plads i uge 7, hvor stenhuggermester Per Hermansen fra Tønder var på øerne, men dette arbejde bliver desværre forsinket da stenene ikke nåede frem til tiden.

De 3 af stenene til en værdi af  Kr. 20.000,-  er doneret af Per Hermansen. En sten til Kr. 10.000,- er doneret af Dronning Margrethe & Prins Henriks fond, og 2 af stenene til en værdi af Kr. 40.000,- er doneret af Augustinus Fonden.

De 3 af stenene har været udstillet på Bov Museum i nov./dec. 2004. Sammen med plancher der fortæller om vor forening samt akvareller med motiver fra øerne - malet af Pam Larsen fra St.Thomas.

Vi har nu indledt et godt samarbejde med Bov Museum, hvor vi får mulighed for at synliggøre vor forening. Til sommer skal vi deltage i en stor udstilling med titlen "Fra Flensborg Fjord via Guldkysten til Jomfruøerne". Der er også vist interesse for vor forening på skibsfartsmuseet i Flensborg.

Medierne begynder heldigvis også at vise interesse i vor foreningsarbejde. I det forløbne år har vi medvirket i udsendelser i Radio Syd, TV-Syd og TV Aabenraa. Der har været artikler i Jyske Vestkysten, Familie Journalen og mange distriktsblade.

Ved Kronprinsesse Mary & Kronprins Frederik's bryllup deltog vi med et flot litografi, som generalkonsul Søren Blak havde hjulpet med at fremskaffe. Vi fik et pænt takkebrev fra Kronprinse-Paret.

I årets løb har vi fået doneret følgende beløb: Kr. 10.000,- fra Kong Frederik & Dronning Ingrids Fond, Kr. 10.000,- fra Beckett Fonden, Kr. 50.000,- fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Kr. 20.000,- fra Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond. Vi fortsætter ufortrødent med at søge nye fonde.

Desuden har vi et godt og positivt samarbejde med Stjernegaard Rejser A/S i Lyngby. De har betalt alle udgifter i forbindelse med udsendelsen af indkaldelse til generalforsamlingen. Desuden yder de 5% rabat på alle rejser, der bestilles hos Stjernegaard Rejser. Man skal blot huske at opgive medlemsnummer, ved bestillingen. Herudover har Stjernegaard Rejser et par gange betalt rejsen til St.Thomas for stenhuggermester Per Hermansen, der desuden har udført arbejdet på kirkegården uden beregning.

Pr. 31. december 2004 er vi ca. 400 medlemmer, men det ville være skønt, hvis vi kunne blive nogle flere. Det giver respekt hos fondene, hvis vi foruden vort arbejde kan berette om mange medlemmer.

Nu vil jeg slutte med at takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde - samt en tak til jer medlemmer for opbakning til vor forening.

Erik Sennels
Formand.

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV